שיטת סאטיה לוגו

עשרה עקרונות מעצבים את שיטת סאטיה


 1. כל אדם שואף להרמוניה, רווחה אישית ושקט נפשי.
  רצונו של האדם על מכלול מטרותיו, שאיפותיו וחלומותיו, מסתכם בכמיהתו לשקט, לתכלית וליושר פנימי המתקיימים בהלימה רגשית נפשית ופיסית בחייו.
 2.  

 3. מה שנוכח כאן ועכשיו – התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו באופן בלתי תלוי בנסיבות חייו.
  חייו של האדם מתרחשים כעת. כל מה שקרה לו - הוא זיכרון, המוטבע וחי בתוכו עכשיו. כל שאיפה ותקווה עתידיות, מתקיימות אך ורק בתודעתו של האדם בהווה. ההתרחשות היא רק עכשיו - ברגע הזה.
 4.  

 5. מה שמגביל את האדם נוכח ומשתקף בתודעתו ובגופו. מה שמגביל אותו משתקף בתחומי חייו.
  מטבעו אין האדם מוגבל. הוא כלוא בגופו ובתודעתו. הכלא האישי נבנה בילדותו של האדם, פרשנותו את העולם היא השתקפות ניסיון וחוויות חייו. המגבלות מעידות על המקומות הפגיעים והכואבים, המקומות בהם הוא מגיב בדרך שפוגעת ביושרו האישי, ברצונו החופשי ובאפשרויות הבחירה שעומדות בפניו. המגבלות מצמצמות אותו – בגוף ובתודעה.
  המגבלה, מודעת או לאו, נוכחת ומשתקפת בדרך בה הוא מבטא עצמו בתחומי חייו השונים: זוגיות, קריירה, כסף, וכד'.
 6.  

 7. התופעה שנקראת "החיים" נוצרת בפער בין מה שיש לו לאדם לבין הציפיות שלו מעצמו.
  מקור הסבל בחיי האדם טמון בפער אותו הוא חווה בין מה שיש לו או הינו (מי שהוא היום), לבין מה שהיה רוצה. הפער קיים בתודעתו; במציאות יש רק את מה שיש. חוסר שביעות הרצון ממה שיש לו או ממי שהוא, קובע את חווית חייו ובא לידי ביטוי בצורך לערוך שינויים אינסופיים.
 8.  

 9. להיות עם מה שיש - כביטויה של ריקות, נטולת שיפוטים והערכות. התבוננות במה שנוכח, כך הדברים הופכים ריקים מאחיזתם הרגשית. התבוננותו פנימה.
  האחיזה לעולם רגשית. הגוף הוא הפטפטן העיקרי ושותף מלא בשפה. מכאן, הקשבה לתחושות הגוף ושהייה עמן, תחולל התקרבות והכרות של האדם את עצמו. מתוך ההתקרבות נוצר חופש להיות ונוצרות אפשרויות חדשות לחלוטין.
 10.  

 11. להיות עם מה שיש דרך השפה, התודעה והנשימה.
 12.  

 13. עשייה הווייתית - עשייה המתחוללת באופן נינוח וספונטני ללא יחסי זמן ומקום.
  • עשייה הנבחרת בקפידה ובהלימה להוויה.
  • עשייה מדויקת וקפדנית.
  • עשייה הווייתית מתרחשת בדרך מדויקת, נטולת סבל, כעס וטינה.
 14.  

 15. ניקיון, צלילות הלב והתרחבות הגוף – היות האדם נכון לעצמו.
  להיות נקי משמעו שהאדם ישר עם עצמו. היות האדם קשוב למי שהוא, ללא האשמה ו/או אשמה.
 16.  

 17. גדולתו של האדם נמצאת בתוכו פנימה והיא מוגבלת על ידו.
 18.  

 19. טרנספורמציה מתרחשת בהקשבה.