שיטת סאטיה לוגו

תהליך האימון הסאטי


שיטת סאטיה היא דרך ותהליך עבודה משמעותי. דרך חומלת, נוקבת, מכבדת ובעיקר ערה ומאירה. דרך המאפשרת לאדם להכיר את עצמו ואת יחסיו עם עצמו. מי הוא וכמה הוא חופשי ואחראי בבחירותיו והכרה כי שביעות הרצון שלו מחייו אינה תלויה בהישגיו ו/או בנסיבות חייו.

התהליך בדרך הסאטית מורכבת מסדרת פגישות אישיות עם אדם שעבר הכשרה לעבוד בדרך זו. תהליך העבודה המשותף דומה לתהליך שמתרחש במדיטציה כאשר המאמן הסאטי משול לכרית ולתודעה הערה.
התהליך הסאטי הוא בראש וראשונה נשימה. נשימה יזומה של המאמן בה הוא מפנה את תשומת הלב של המתאמן לקצב נשימתו, לשפתו ולדרך בה הוא מתאר את מציאות חייו. כמו ישיבה על כרית. ישיבה שקטה למען החקירה וההתבוננות הפנימית בהלכי הרוח, ברגשות, במחשבות בתחושות ובנשימה.

המאמן הסאטי מיומן לשאול בדרך מעוררת חשיבה והתבוננות מחודשת על מה שכבר ידוע לאדם האחר. המאמן הסאטי מסב את תשומת ליבו של הלקוח לשפה בה הוא משתמש, לרגשותיו כפי שהם נוכחים עכשיו, לתחושותיו הפיסיות ולתפיסות העולם שלו. הוא צופה ומתבונן קפדן. הוא מעיר את הלקוח לארבעה רבדים: נשימה, תחושות, רגשות ותפיסות. התהליך הסאטי דומה במרחב שלו למרחב מדיטטיבי. הוא דומה בחוויית הקשב, האווירה, השקט, השהות, תשומת הלב לנשימה ולתחושות הגוף, תשומת הלב לרגשות ולשפה. יחד עם זאת הוא שונה ממנו בכך שנוכח בו אדם נוסף, המאמן, המביא מודל הקשבה ושאלות פשוטות וישירות המעוררות חשיבה וערות להתניות, הרגלים ותבניות חשיבה. המרחב דומה בהיותו חומל, לא תמיד נוח, מרגש, פיסי ומעורר זיכרונות ותובנות המביאות לפעולות מדויקות הנמנעות מפגיעה בלקוח ובאחרים בסביבתו באופן ישר. זו שיטה שבה הניקיון והיושר האישי, החמלה וטוב ליבו של האדם באשר הוא עומדים לנגד עיניו של המאמן. הממד הסאטי הוא זה שלא נותן ללקוח "לצאת / לברוח החוצה" לנסיבות חייו, לאנשים אחרים, למנגנונים מוכרים, לדפוסים ולהרגלים. הלקוח ירצה ללכת לאותם מקומות אך המאמן הסאטי לעולם יחזיר את הלקוח להתבוננות בעצמו ולהתרחשות הנוכחית המתרחשת ברגע זה.

תהליך האימון בשיטת סאטיה מורכב מסדרת פגישות אישיות עם מאמן שהוכשר לעבוד בדרך הסאטית והוא בראש ובראשונה עצירה. זוהי עצירה יזומה של המאמן, בה הוא מפנה את תשומת הלב של הלקוח לנשימתו, לתחושות בגופו ולשפה בה הוא מתאר את מציאות חייו. התהליך הסאטי דומה במרחב שלו למרחב מדיטטיבי. הוא דומה בחוויית הקשב, באווירה, בשקט, בשהות ובתשומת הלב – לנשימה, לתחושות הגוף, לרגשות ולשפה. זהו מרחב חומל ונוקב גם יחד, המעורר זיכרונות ותובנות. יחד עם זאת הוא שונה ממרחב מדיטטיבי בכך שנוכח בו אדם נוסף - המאמן. המאמן הסאטי עושה שימוש במודל הקשבה ובשאלות פשוטות וישירות המעוררות חשיבה וערות להתניות, להרגלים ולתבניות חשיבה. בשיטת סאטיה הניקיון והיושר האישי, כמו גם החמלה וטוב ליבו של האדם באשר הוא, עומדים לנגד עיניו של המאמן. הנטייה הטבעית של האדם היא על פי רוב "לצאת" או "לברוח החוצה" - לנסיבות חייו, לאנשים אחרים, למנגנונים מוכרים, לדפוסים ולהרגלים. המאמן הסאטי לעולם יחזיר את הלקוח להתבוננות בעצמו ובהתרחשות הנוכחית - זו המתרחשת ברגע הזה.

"יש משהו בשחרור שמאפשרת הדרך הסאטית שהוא מתגמל לאינסוף.
דרך ההתמודדות, הקושי, הבכי, אנחנו מקבלים חזרה חלקים מאיתנו שהלכו לאיבוד."
נטאלי בן-דוד