שיטת סאטיה לוגו

על שיטת סאטיה


סאטיה - בסנסקריט: אמת, חוויה מלאה. בפאלית: קשב.

האדם הוא מכלול מלא, שלם, עצמאי וחופשי ביסודו.
שאיפתו הבסיסית היא להרמוניה, לרווחה אישית ולשקט נפשי.
הדבר העיקרי שנשחק במהלך חייו הוא הרצון החופשי שלו.
כוונתה של שיטת סאטיה היא לאמן וללמד את האדם: קשב עמוק, הוויה וחופש.

שיטת סאטיה היא דרך הוליסטית ואינטגרטיבית העוסקת בהתפתחותו האישית של האדם.
מטרת השיטה היא ללמד ולאמן אנשים להיות חופשיים - להיות ערים ואחראים לעצמם, להבין את מי שהם, ולאפשר לעצמם להיות משמעותיים ותורמים.
יכולתו של האדם להיות חופשי, קשורה ליכולתו להבין ולהכיר את עצמו. זהו רעיון פורץ דרך, לאור העובדה שרובינו עסוקים בניסיון לשפר את חיינו בדרכים חיצוניות ובאינספור פעולות.
אנו מנסים לשפר את חיינו דרך עריכת שינויים בפרנסה, במגורים, בזוגיות בהשכלה ובתחומים רבים אחרים. שיטת סאטיה על כל רבדיה מתייחסת אל תחומי חייו של האדם כאל מראה, בה הוא יכול להתבונן, ודרכה לחקור וללמוד את מי שהינו.
התפתחותו של האדם תלויה ביכולתו להתבונן בתחושות הגוף, להימנע מפתרונות חיצוניים, לפתח את השקט הנפשי, להקשיב לשפה ולשחרר את האחיזה הרגשית - זוהי העבודה הסאטית.
שיטת טסאטיה היא דרך ותהליך עבודה משמעותי. זוהי דרך חומלת, נוקבת, מכבדת ובעיקר מעירה. דרך המעוררת את האדם להכיר את עצמו לעצמו, להתבונן ולחקור עד כמה הוא חופשי ואחראי בבחירותיו, ולהכיר בכך ששביעות הרצון שלו מחייו אינה תלויה בהישגיו או בנסיבות חייו.

"כאשר אדם ער לעצמו הוא ער לעולם כולו"
נטאלי בן-דוד